Portfolio

Content Management

Sitecore Achmea

Inrichten website, plaatsen content, ontwikkelen handleiding en geven cursus voor 4 bedrijfsonderdelen

KLANT: Achmea Bedrijfsonderdelen

ROL: bovenstaande activiteiten heb ik alle uitgevoerd 

Aanleiding project

In het verlengde van de aanpassing aan de website van het moederbedrijf – zie elders in portfolio: Achmea.nl – is dit project ontstaan. Door de samenhang tussen de hoofdsite en de websites van andere bedrijfsonderdelen bleek het nodig te zijn om ook met deze sites over te stappen naar Sitecore.

Het project zelf

Eigenlijk waren dit 4 afzonderlijke projecten vanwege de specifieke verschillen tussen de bedrijfsonderdelen. Dit leidde bijvoorbeeld tot verschillende technische componenten die per website van een bedrijfsonderdeel gebruikt zijn. De bedrijfsonderdelen zijn:

 • Achmea Corporate Communicatie
 • Achmea Reinsurance
 • Achmea Foundation
 • Achmea Corporate Relations

Voor deze onderdelen hebben we – de contentmanager van Achmea Corporate Communicatie en ik – voor ieder van de genoemde bedrijfsonderdelen de volgende activiteiten uitgevoerd:

 • Inrichten van de nieuwe website
 • Plaatsen van de content in de nieuwe omgeving
 • Ontwikkelen handleiding voor medewerkers
 • Geven van een cursus aan medewerkers

De handleiding

De handleiding is zo geschreven dat alleen de voor medewerkers relevante onderwerpen en activiteiten hierin opgenomen zijn. Denk hierbij aan onderwerpen als:

 • Pagina’s toevoegen, wijzigen en/of verwijderen
 • Teksten, foto’s en dergelijke toevoegen, wijzigen en/of verwijderen
 • Enzovoort

Ingrijpendere wijzigingen vallen hier echter niet onder. Mocht dat nodig zijn dan kunnen de medewerkers van de bedrijfsonderdelen contact opnemen met de afdeling Corporate Communicatie of met mij. Wij blijven dus fungeren als een helpdesk in dergelijke gevallen.

De handleiding heb ik ontwikkeld in Powerpoint. Er zijn vele schermprints gebruikt als visuele ondersteuning. Daarnaast heb ik ook gebruikgemaakt van stappenplannen om onderwerpen duidelijk uit te leggen.

In de handleiding wordt ook aandacht besteed aan de vele componenten die in de beheeromgeving gebruikt worden om activiteiten uit te voeren. Een concreet voorbeeld: er is een component ontwikkeld waarmee direct een contactformulier geplaatst kan worden dat vervolgens gevuld kan worden. Ook dit is een voorbeeld van de toegenomen gebruiksvriendelijkheid van de nieuwe situatie.

Resultaten van het project

De contentbeheerders van de diverse bedrijfsonderdelen zijn zonder uitzondering zeer positief over de nieuwe situatie. Dat geldt bijvoorbeeld voor het gebruiksgemak van de beheeromgeving. Ook het snel zelf wijzigingen doorvoeren wordt vaak genoemd. Daarnaast wordt het nieuwe uiterlijk positief beoordeeld evenals de verbeterde navigatiestructuur voor de bezoeker van de website.

Interesse?

Bel of mail voor meer informatie!

Contact informatie

Margo Westgeest
Javastraat 2k, 3312 XH Dordrecht

06 – 48 08 29 78
mail@margowestgeest.nl
www.margowestgeest.nl

Social media

Stuur een bericht