Portfolio

Interactie ontwerp

Achmea.nl

Website Achmea.nl omzetten van Sharepoint naar Sitecore

KLANT: Achmea Corporate Communicatie

ROL: in eerste instantie ontwerper visuele en interactieve elementen van de site

Aanleiding project

Vanuit de afdeling Corporate Communicatie van verzekeraar Achmea luidde de opdracht om de huidige website van Achmea.nl 1 op 1 over te zetten van Sharepoint naar Sitecore. Daar is een team voor opgestart met een Sitecore ontwikkelaar en een contentmanager van Corporate Communicatie van Achmea. Mijn rol in dit team was in eerste instantie ontwerper van de site. De oorspronkelijke deadline van het project is ondanks de zich uitbreidende wensen gehaald.

Het project zelf

Na een eerste overleg over het 1 op 1 overzetten heb ik een plan geschreven om ook direct enkele verbetermogelijkheden door te voeren. Deze verbeteringen richtten zich met name op de navigatiestructuur van de site. Ik heb voorgesteld om een extra navigatielaag toe te passen. Dat had echter niet alleen consequenties voor de site Achmea.nl zelf maar ook voor een aantal websites van andere bedrijfsonderdelen. Deze zijn namelijk op de achtergrond met deze site verbonden. Nadat het team uitgebreid overleg heeft gevoerd met de andere bedrijfsonderdelen, is het volledige plan goedgekeurd.

Mijn activiteiten bij deze overgang

Zoals geschreven heb ik in eerste instantie aangegeven dat er verbetermogelijkheden waren en daarvoor een plan geschreven.
De eerste ontwerpen van de nieuwe opzet heb ik eveneens verzorgd. Bij het overleg met alle betrokken bedrijfsonderdelen was ik nauw betrokken. 

Regelmatig voortgangsoverleg

Tijdens de bouwperiode heeft het team vrijwel dagelijks overleg gevoerd over de voortgang. Door deze goede communicatie konden we snel zaken waar we tijdens de bouw tegen aanliepen, bespreken en oplossen. Een belangrijk onderdeel van deze gesprekken betrof het gebruik van technische componenten. Doel was niet te veel soorten elementen te ontwikkelen voor alle websites om alles zo overzichtelijk mogelijk te houden. Dat betekende ook dat we nieuwe componenten met nog niet aanwezige functionaliteiten hebben laten bouwen. Deze onderdelen hebben een modulaire opzet waardoor ze ook gebruikt kunnen worden voor andere websites.

Training medewerkers

Bij het overzetten van de content van de oude naar de nieuwe website, oftewel van Sharepoint naar Sitecore ben ik actief betrokken geweest. Evenals bij de training van de mensen van de diverse bedrijfsonderdelen die vanaf dat moment zelf de inhoud van de site van hun bedrijfsonderdeel bij gaan houden.

Resultaten van het project

Uit gebruikersonderzoek is gebleken dat de sites veel gebruiksvriendelijker zijn. Onder andere doordat de sites nu een sterk verbeterde navigatiestructuur hebben. Er is door de decentrale manier van content bijwerken op meer plekken relevante kennis in de organisatie aanwezig. Deadline is gehaald.

Interesse?

Bel of mail voor meer informatie!

Contact informatie

Margo Westgeest
Javastraat 2k, 3312 XH Dordrecht

06 – 48 08 29 78
mail@margowestgeest.nl
www.margowestgeest.nl

Social media

Stuur een bericht