Portfolio

Visueel ontwerp

Achmea Huisstijlwijzer

Visueel ontwerp van platform Huisstijlwijzer 

KLANT: Achmea Corporate Communicatie

ROL: inventariseren van wensen/behoeften Huisstijlwijzer en dit vertalen in ontwerpen. 

Aanleiding project

In de loop der jaren waren er binnen de organisatie diverse handelswijzen met betrekking tot de huisstijlen ontstaan. Dit gold zowel voor het merk Achmea als voor de andere merken binnen de organisatie. Vanuit de directie kwam het verzoek om één huisstijlportaal te ontwikkelen waar zowel alle bevoegde medewerkers van alle merken als bevoegde externe partijen gebruik van konden maken. Dit gold zowel voor printmedia als digitale media.

Het project zelf

Vanwege de grootte van dit project is er een fasering aangebracht. De fases waar ik met name bij betrokken ben geweest, zijn:

  •  Inventariseren wensen & behoeften van de betrokken merken
  • Ontwikkelen ontwerp interactie en visueel ontwerp
  • Gebruiksvriendelijkheid voor medewerkers/bevoegde externen verhogen
  • Introductie van Huisstijlwijzer in organisatie

Geïnventariseerd zijn de wensen van alle merken. Er bleek bijvoorbeeld duidelijk dat ieder merk mogelijkheden wilde hebben om haar eigen stijl door te kunnen voeren. Daarnaast is veel tijd besteed aan de mogelijkheid om verschillende mensen verschillende bevoegdheden/rollen te kunnen geven. Niet alleen bevoegdheden voor medewerkers van Achmea trouwens maar ook voor zogenoemde externe leveranciers. Denk aan een ingehuurd reclamebureau. De medewerkers hebben alle basiselementen nu overzichtelijk bij elkaar terwijl het reclamebureau de juiste materialen kan downloaden voor hun opdracht.

Tijdens de inventarisatiefase heb ik diverse wireframes gemaakt. Deze heb ik later vertaald in het interactieontwerp en het visuele ontwerp. Door ook gebruik te maken van iconen die al bekend waren binnen Achmea is de gebruiksvriendelijkheid van het platform verbeterd. De navigatie door de Huisstijlwijzer is hierdoor namelijk sterk verduidelijkt.

De Huisstijlwijzer is per merk ingericht waardoor ieder onderdeel de beschikking over ‘eigen’ middelen heeft. Bovendien kunnen de merken ook hun eigen look-and-feel toevoegen aan de Huisstijlwijzer. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van eigen kleuren & logo’s.

Bij de introductiefase kan gedacht worden aan speciale Huisstijlwijzertrainingen die door mij georganiseerd zijn. Daarin werd bijvoorbeeld de gebruikershandleiding per merk van het CMS besproken die ik geschreven heb. Middels een korte training van de betrokken merkmanagers om ze bekend te maken met deze manier van werken, is alle benodigde kennis overgedragen. Hierdoor kan de Huisstijlwijzer per merk up to date gehouden worden. Bovendien gebeurt dit door de direct betrokkenen zelf.

Resultaten van het project

Het uiteindelijke resultaat van deze samenwerking is een overzichtelijk portaal waarin alle huisstijlelementen verzameld zijn. Deze kunnen eenvoudig opgezocht worden dankzij juiste labeling. Op basis van gebruikersrechten kunnen o.a. medewerkers, reclamebureaus en fotografen binnen dit portaal zoeken en downloaden. Uit de statistieken die bijgehouden worden in dit platform blijkt dat het systeem veel gebruikt wordt. Daarnaast blijkt uit deze statistieken bijvoorbeeld ook hoe vaak een zoekterm gebruikt wordt en welke pagina het meest bezocht wordt. Dit geeft mogelijkheden voor verdere verbetering van de Huisstijlwijzer.

Interesse?

Bel of mail voor meer informatie!

Contact informatie

Margo Westgeest
Javastraat 2k, 3312 XH Dordrecht

06 – 48 08 29 78
mail@margowestgeest.nl
www.margowestgeest.nl

Social media

Stuur een bericht