Portfolio

Interactie ontwerp

Verantwoorde Rebellie

Website ontwikkelen ter ondersteuning van lopend onderzoek Haagse Hogeschool

KLANT: Haagse Hogeschool

ROL: ontwikkelaar van een klikmodel & prototype en projectmanager

Aanleiding project

De opdrachtgever is onderzoeker aan de Faculteit Bestuur, Recht & Veiligheid van de Haagse Hogeschool. Zij wilde een website laten ontwikkelen voor haar lopende onderzoek, het zogenoemde SiA RAAK-Mkb project: Naar verantwoorde rebellie. Een doel van het bouwen van de website was om aan te tonen hoe deze het lopende onderzoek kan ondersteunen en versterken. Dit kan bijvoorbeeld bereikt worden door op de website relevante informatie beschikbaar te stellen aan betrokkenen. Bovendien wordt het met een website makkelijker om potentiële partners voor het onderzoek te interesseren.

Beschrijving project

Op basis van de eigen ideeën van de opdrachtgever voor wat betreft menustructuur, indeling pagina’s, teksten & foto’s heb ik tijdens het gesprek een klikmodel gemaakt. Daardoor werden de eigen ideeën snel inzichtelijk gemaakt en konden er ook snel wijzigingen doorgevoerd worden. Dit resulteerde in een prototype.

Na goedkeuring van het prototype heb ik dit besproken met een ontwerpster die een aantrekkelijke website heeft ontworpen. De foto’s kwamen overigens van de opdrachtgever zelf. De site is daarna daadwerkelijk gebouwd in WordPress door een ontwikkelaar die daarvoor een eigen thema heeft ontwikkeld. Daarbij is gebruikgemaakt van een vrij nieuwe plug-in Elementor. Deze plug-in maakt het mogelijk om op de pagina zelf content te bewerken.

Omdat deze plug-in zo nieuw is, ben ik er zelf ingedoken om er een duidelijke handleiding voor de opdrachtgever van te kunnen maken. Vervolgens heb ik de opdrachtgever getraind zodat deze in de toekomst zelfstandig de website kan beheren.

Resultaten van het project

De opdrachtgever kan de website volledig zelf onderhouden door de gebruiksvriendelijkheid van WordPress en Elementor. Bovendien kan de opdrachtgever de site laten zien aan mede-onderzoekers en andere partijen die nu ook het nut van websites bij onderzoek inzien.

Interesse?

Bel of mail voor meer informatie!

Contact informatie

Margo Westgeest
Javastraat 2k, 3312 XH Dordrecht

06 – 48 08 29 78
mail@margowestgeest.nl
www.margowestgeest.nl

Social media

Stuur een bericht