Portfolio

Project management

Rijkshuisstijl

Rijksoverheid is op zoek naar één online platform om interne en externe gebruikers optimaal te informeren, faciliteren en inspireren over de huisstijl van de Rijksoverheid.

KLANT: Ministerie van Algemene Zaken

ROL: projectleider Rijkshuisstijl.nl

Aanleiding project

Voor potentieel alle rijksambtenaren, burgers, samenwerkingspartners, media en externe leveranciers die iets van het merk(beleid) willen lezen, van de huisstijl moeten weten of daarmee aan de slag moeten, willen we een inspirerende en praktische omgeving beschikbaar stellen waarin je bekend raakt met de huisstijl van de Rijksoverheid, geïnspireerd raakt met goede voorbeelden, leert wat de huisstijlregels zijn en (wanneer je daartoe geautoriseerd bent) bestanden kunt downloaden om huisstijldragers te maken zodat de merk- en huisstijlkennis vindbaar en geborgd is en daarmee onze herkenbaarheid en dus identiteit sterker wordt.

Rijksoverheid is op zoek gegaan naar één online platform om interne en externe gebruikers optimaal te informeren, faciliteren en inspireren over de huisstijl van de Rijksoverheid.

Het project zelf

In juni 2021 werd ik benaderd om als projectleider op te treden en een leverancier te vinden voor de ontwikkeling van een nieuw huisstijlportaal voor de gehele rijksoverheid, inclusief alle ministeries en organisatieonderdelen die daarbij horen. Na het voltooien van het volledige aanbestedingstraject, onder mijn leiding, is er een leverancier gekozen. In nauwe samenwerking met deze leverancier ben ik gestart met de implementatie van het portaal.

Implementatie deel 1

Als eerste stap heb ik me gericht op het opzetten van een heldere en logische structuur voor de content in het initiële deel van het portaal, namelijk de huisstijlrichtlijnen. Nadat deze basis stevig was opgezet en goedgekeurd, ben ik begonnen met het migreren van de inhoud van de oude huisstijlwebsite naar het nieuwe portaal.

Rijksonderdelen

De voornaamste uitdaging van dit project was om alle onderliggende rijksonderdelen te betrekken bij het nieuwe portaal en ervoor te zorgen dat hun content op een logische manier gestructureerd werd binnen de website. Om dit te bereiken, heb ik persoonlijk contact opgenomen met alle huisstijlcoördinatoren en individuele trainingssessies georganiseerd. Hierdoor voelden de coördinatoren zich gehoord en konden eventuele problemen of onduidelijkheden direct worden opgelost en besproken.

Implementatie vervolg

Vervolgens was het tijd voor het tweede deel van de implementatie, namelijk de mediabank. Hierin moesten alle assets, zoals logo’s, iconen en foto’s, worden geplaatst. Samen met mijn collega’s van het beeldcentrum heb ik dit succesvol kunnen oppakken en afronden.


Het laatste onderdeel van de implementatie omvatte de ontwikkeling van diverse templates waarmee alle medewerkers van de rijksoverheid zelf hun communicatiemiddelen kunnen creëren.

 

Na de voltooiing van de implementatie heeft het team een campagne opgezet om alle medewerkers binnen de rijksoverheid op de hoogte te stellen van het nieuwe Rijkshuisstijlportaal. Op 15 juni 2023 is www.rijkshuisstijl.nl live gegaan!

Resultaten van het project

Het nieuwe portaal is aanzienlijk gebruiksvriendelijker dan de oude website. De huisstijlrichtlijnen worden nu op een duidelijke en heldere manier uiteengezet. Met name de iconenbank, waar gebruikers eenvoudig iconen kunnen vinden op basis van trefwoorden, wordt zeer gewaardeerd. Bovendien is de mogelijkheid om zelf communicatiemiddelen te maken een nieuwe functionaliteit die enorm wordt gewaardeerd door medewerkers van verschillende rijksonderdelen.

Interesse?

Bel of mail voor meer informatie!

Margo Westgeest
Javastraat 2k, 3312 XH Dordrecht

06 – 48 08 29 78
mail@margowestgeest.nl
www.margowestgeest.nl

Social media