Portfolio

Interactie ontwerp

Onze eigen dom

Fondsenwerving voor de restauratie van de Domtoren in Utrecht

KLANT: Stichting Utrechts Eigendom

PROJECT: uitbreiden van de bestaande website onzeeigendom.nl met actiepagina 

ROL: ontwerp van de interactie

Aanleiding project

In verband met fondsenwerving voor de restauratie van de Domtoren in Utrecht is eerder door anderen een website gebouwd. Deze site richtte zich enkel op het vertellen van verhalen om zo particulieren en bedrijven/organisaties te ‘verleiden’ om de restauratie te sponsoren. De Stichting wenste ook makkelijker en zelf (!) wijzigingen op pagina’s te kunnen doorvoeren. Bovendien wilde de opdrachtgever – Stichting Utrechts Eigendom – de website uitbreiden met de mogelijkheid voor bezoekers om acties aan te melden.

Het project zelf

Voor deze acties werden bijzondere functionaliteiten gewenst. Zo zouden relatief kleine projecten een kleinere ruimte op de pagina toegewezen moeten krijgen. En andersom zouden ambitieuze projecten een grotere ruimte moeten krijgen. Daarnaast moest het ook mogelijk worden om de actie ‘af te ronden’ en daarbij het opgehaalde bedrag te vermelden. Later is voor de echt ambitieuze projecten de mogelijkheid gebouwd om een eigen pagina te krijgen.

Besloten is om de ‘oude website’ als onderdeel van de nieuwe website te integreren. De nieuwe website is ontwikkeld in WordPress waardoor het mogelijk werd voor de Stichting om zelf alle gewenste wijzigingen makkelijk door te voeren.

Mijn activiteiten bij dit project

Toen ik door de Stichting gevraagd werd om mee te denken over dit project heb ik samen met een WordPress-ontwikkelaar en een ontwerper een voorstel gedaan hoe aan de wensen van de Stichting voldaan kon worden. Op basis daarvan zijn wij aan de slag gegaan waarbij goed samengewerkt is met de opdrachtgeefster.

Mijn activiteiten richtten zich met name op het Interactie Ontwerp. Denk hierbij aan zaken als:

  • Hoe gaat het werken?
  • Hoe maak ik een actie aan?
  • Hoe laten we zien wat er opgehaald is?
  • Et cetera

Resultaten van het project

De integratie van de ‘oude’ website in de nieuwe site is tot volle tevredenheid verzorgd. Door het gebruik van WordPress is het gebruiksgemak gewaarborgd. Het belangrijkste doel van de Stichting, het ophalen van meer geld door acties te faciliteren, is eveneens behaald.

Interesse?

Bel of mail voor meer informatie!

Contact informatie

Margo Westgeest
Javastraat 2k, 3312 XH Dordrecht

06 – 48 08 29 78
mail@margowestgeest.nl
www.margowestgeest.nl

Social media

Stuur een bericht