Portfolio

Interactie ontwerp

Onderzoeksvaardigheden

Website ter ondersteuning onderzoeksvaardigheden van studenten Kunstgeschiedenis aan de UvA

KLANT: Universiteit Amsterdam

ROL: begrijpen van de problematiek, meedenken over oplossing en vertalen in concrete opdrachten aan ontwikkelaar

Aanleiding project

Vanuit de faculteit kunstgeschiedenis aan de Universiteit van Amsterdam kreeg ik het verzoek om mee te denken over mogelijkheden om studenten te ondersteunen bij hun onderzoekswerk. Het bleek dat studenten vaak vastliepen tijdens hun onderzoek en vervolgens kwamen overleggen met de docenten. Dat zou efficiënter moeten kunnen.

Het project zelf

Het bleek dat de vragen veelal hetzelfde waren met als gevolg dat de antwoorden vaak ook hetzelfde waren. Verder bleek dat er vrijwel niet gebruikgemaakt werd van de aanwezige geschreven materialen. Deze werden als lastig toegankelijk beschouwd door de studenten. Na uitgebreid overleg met de opdrachtgevers is besloten om deze informatie makkelijker toegankelijk te maken.

In eerste instantie was de opzet om de teksten over onderzoeksvaardigheden over te nemen op de website. Het bleek echter al snel dat het plaatsen van alleen teksten zou leiden tot een tamelijk saaie website waarmee het doel zeker niet behaald zou gaan worden.

De oplossing is daarna gezocht in het animeren van vraag en antwoord. Oftewel, het maken van filmpjes met per filmpje een
vraag-/antwoordcombinatie. Dit in combinatie met de geschreven teksten op de site blijkt voor vele studenten een aantrekkelijke combinatie om zelf het antwoord op hun onderzoeksvragen te zoeken en te vinden.

Op de website staan overigens ook zaken als de academische regels voor het schrijven van het onderzoek vermeld. Denk aan het opnemen van bronnen en dergelijke.

Ik heb me vooral gericht op het begrijpen van de ‘problemen’ om dat vervolgens op een voor studenten aantrekkelijke manier om te zetten in een website. Denk hierbij aan het visuele ontwerp, de interactiemogelijkheden maar ook het formuleren van de opdracht van de ontwikkelaar.

Resultaten van het project

Uit de statistieken blijkt dat de opgeleverde website veel gebruikt wordt door studenten. Daarnaast merken ook de docenten dat er minder herhaling zit in de aan hen gestelde vragen. Bovendien gaat het niveau van wel gestelde vragen omhoog. Vanuit andere universiteiten is er inmiddels ook interesse getoond in de hier gevolgde werkwijze. Kortom, een prachtig project waar vele betrokkenen blij mee zijn.

Interesse?

Bel of mail voor meer informatie!

Contact informatie

Margo Westgeest
Javastraat 2k, 3312 XH Dordrecht

06 – 48 08 29 78
mail@margowestgeest.nl
www.margowestgeest.nl

Social media

Stuur een bericht