Portfolio

Interactie ontwerp

Impact Corona

Website ontwikkelen ter ondersteuning en het in kaart brengen van de maatschappelijke impact van COVID-19

KLANT: De Haagse Hogeschool, Erasmus Universiteit, Vrije Universiteit, Leids Universitair Medisch Centrum, de gemeenten Rotterdam &
Den Haag en de VNG.

ROL: website ontwikkelen voor presentatie van het onderzoek Impact Corona. Tevens onderzoeksresultaten presenteren in een infographic.

Aanleiding project

Na het uitbreken van de Covid19-pandemie, ook wel de Coronacrisis genoemd, heeft een aantal partijen besloten om de maatschappelijke impact van Corona te onderzoeken. De insteek is om gedurende een periode van ongeveer een jaar, een viertal metingen te verrichten. Deze metingen zijn gericht op de maatschappelijke impact die deze crisis heeft. En dan met name in Den Haag, Rotterdam en op landelijk niveau. Naast De Haagse Hogeschool is het onderzoek uitgevoerd door bovenstaande onderwijsorganisaties en gemeenten. Al deze organisaties samen zijn tevens mijn opdrachtgevers geweest.

Het project zelf – de website

Na de eerdere succesvolle samenwerking met De Haagse Hogeschool in het project ‘Verantwoorde Rebellie’ ben ik benaderd door deze organisatie om de website voor het Impact Corona-project te begeleiden als projectmanager. Op de site worden de onderzoeksresultaten gepubliceerd en wordt ook aandacht besteed aan diverse publicaties die in de media over dit onderzoek verschenen zijn.

Op het moment dat ik betrokken raakte bij dit project was het eerste fysieke rapport al verschenen. De vormgeving van dit rapport moest doorgetrokken worden maar stelde ons als projectteam voor grote uitdagingen. Met name de hoeveelheid iconen die gebruikt werden en het zeer opvallende kleurgebruik bleken niet makkelijk over te zetten naar een website. Een van mijn taken binnen dit project is het overleg met de vormgever geweest over hoe de vormgeving beter geschikt kon worden gemaakt voor een website. Dit is uitstekend gelukt.

Om de resultaten nog makkelijker beschikbaar te maken voor geïnteresseerden, is besloten om de resultaten ook in de vorm van podcasts aan te bieden. Hier wordt bijzonder positief op gereageerd.

Voor deze website is vanwege de positieve ervaringen met de website voor het ‘Verantwoorde Rebellie’-project, contact gezocht met dezelfde ontwikkelaar. Deze samenwerking verliep wederom soepel. Een ander belangrijk voordeel was dat de gebruikte techniek (WordPress) ook voor deze website gebruikt is. Dit heeft als belangrijk voordeel dat de gebruikers van De Haagse Hogeschool van hetzelfde systeem gebruik kunnen maken om de website te vullen. Dit was vooraf trouwens een wens die de hogeschool – terecht – heeft geuit.

De voor de website geschreven teksten heb ik in de site gezet waarna ik het verdere vullen van de website samen met De Haagse Hogeschool heb uitgevoerd.

Direct een vervolgproject - een infographic

Al tijdens de ontwikkeling van de website kreeg ik een aanvullend verzoek. Dat was om naar aanleiding van de derde meting een infographic te ontwikkelen om daarin de onderzoeksresultaten te presenteren. Met andere woorden, de meetresultaten moesten gepresenteerd worden in grafieken en afbeeldingen waardoor de resultaten in 1 oogopslag duidelijk zouden worden. Mijn rol in dit deel van het project was het aansturen van de vormgeefster en het organiseren van alle andere werkzaamheden. Speciale aandacht heb ik hierbij besteed aan de gebruiksvriendelijkheid van de infographic. En dan met name het goed leesbaar krijgen van de infographic zodat ook een leek de meetresultaten begrijpt. Deze speciale aandacht was echt nodig want wat voor de opdrachtgever ‘zo logisch als maar zijn kan, is’ blijkt voor een leek soms bijzonder lastig te begrijpen. Dit is echter goed gelukt.

Resultaten van het project

Zowel de website als de infographic is uitstekend ontvangen. Dit geldt voor zowel opdrachtgevers als bezoekers van de website. En dit geldt eveneens voor de infographic. De extra aandacht die besteed is aan het begrijpelijk maken van soms pittige materie, heeft hier zeker aan bijgedragen. Vele positieve reacties van gebruikers en andere betrokkenen zullen er zeker toe leiden dat onderzoeksresultaten vaker op deze manier met onder andere een website gepresenteerd zullen worden.

De website is ruim binnen de deadline opgeleverd.

Interesse?

Bel of mail voor meer informatie!

Contact informatie

Margo Westgeest
Javastraat 2k, 3312 XH Dordrecht

06 – 48 08 29 78
mail@margowestgeest.nl
www.margowestgeest.nl

Social media

Stuur een bericht